פרק 35

חברות כבוד ב"חברת ידידי המוזיקה . " בישיבת " חברת ידידי המוזיקה של האימפריה האוסטרית , " שהתכנסה בראשית ינואר , 1824 חזרה ועלתה שאלת האורטוריה שבטהובן התחייב לחבר בעבור החברה . כתיבת האורטוריה הייתה אמורה לשמש כתנאי לקבלתו כחבר כבוד של "החברה . " את הישיבה פתח האדון לאופולד זונלייטנר , מוזיקאי פעיל ומנצח נכבד : " אדונים נכבדים , כידוע לכם אנו מצפים כבר ארבע שנים , מאז , 1819 לקבל אורטוריה מאת מר לודוויג ואן בטהובן . עורך העיתון מר ברנרד התבקש לחבר את התמליל . לדאבוננו התעכב מר ברנרד במשך זמן ממושך . הדבר מנע כמובן מבטהובן להתחיל בעבודה על היצירה . בינתיים חיבר בטהובן מוזיקה נפלאה , הלוא היא ה'מיסה סולמניס' שאמנם טרם הופיעה בדפוס , אך המלחין הנכבד אמר לי כי סיים אותה והיא מוכנה לביצוע . כן טוען המלחין , שזוהי למעשה אורטוריה . מר בטהובן סיפר שהוא מוכן להעמיד לרשותנו סימפוניה חדשה , שאף היא כוללת פרקי זמרה למקהלה ולסולנים . הוא מציע ש'החברה' תארגן שני קונצרטים שיכללו את שתי היצירות האמורות והוא מוכן להעמיד לרשות החברה את ההכנסות מן הקונצרט השני . לדעתי עלינו לקבל את ההצעה . זו חלופה הוגנת...  אל הספר
נהר ספרים