מ.ל.מ. חברי הועד המנהל

אלוף ( מיל ( ' מאיר עמית - יו"ר שייקה דליות - מנכ"ל תא " ל ( מיל ( ' יצחק אלרון - יו"ר ו מכרזים אלוף ( מיל ( ' שלמה גזית - יו"ר ו . תוכן יוסף הרמלין - יו"ר ו . ביקורת אלוף ( מיל ( ' יהושע שגיא - יו"ר ו . הנצחה אל"מ ( מיל ( ' בנימין ג ' יבלי - יו"ר ו . מימון וכספים משה סופר - נציג המשפחות השכולות שלום ברק - גזבר יהודה פרידמן - מנהל האתר עורך אחראי : אליעזר צפריר כתיבה ועריכה : ניצול צמרת מערכת : זלמן גנדלר ( ז ' מקה , ( יהודה פרידמן , שייקה דליות הפקה : ג . ש . הפקות , טלי 03-5 J 37582 ידיעון מ . ל . מ . יוצא לאור באחריות וביוזמת הוועד המנהל של מ . ל . מ . > נואר 1993  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר