מזכיר הממשלה אליקיס רובינשטיין סוקר את תהליך השלום