אנדרטה בלתי צפויה

הצדעת הוקרה לעוש > ט בסתר שאינם עוד אומרים : אנדרטה , יד זיכרון ללוחמי הסתר . ומי שאינו יודע מראש במה דברים אמורים , מי שלא שמע דבר ממי שכבר היה שם , מצפה להתיצב רכון ראש בפני אבן זכרון . אלא שלא יד של אבן מקבלת את פניך שם . לא זרוע של פלדה בראש גבעה חולשנית מבקשת לספר לך סיפור של עצמה ושכול . היא לא מאותן אנדרטות שאתה חולף לידן בדרכך מהכא להתם והן קוראות לך לעצור , להתבונן , לדעת , להוקיר , לזכור - ולהמשיך בדרך החיים . אל האנדרטה המנציחה את חללי קהילת המודיעין אתה סר במיוחד . האתר קרוב מאוד לדרך מלך , אבל מוסתר מנוף פתוח . והדרך הקצרה אליו הולכת וסובבת , עד שאתה בא בשעריה של אותה אנדרטה , שלא כולה תוגה של שכול , שלא כל מרכיביה שזורים חוטי עצב של אובדן . ואולי בכך כוחה ואיתנות כוונותיה . גם אם שמעת דבר או שניים על המקום המיוחד הזה , תמצא עצמך מופתע מהפרטים והחומרים שעושים אותו למכלול מסקרן , מרתק ומלמד . ועדיין כמעט כל מה שאתה רואה וחווה שם הוא , בסופו של דבר , מעין הצדעת הוקרה לעושים בסתר שאינם עוד .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר