למעלה מ־100 חברי עמותה

/ המשך מעמוד 1 במפגשים אלה ישוחזרו מבצעים ואירועים מודיעיניים המשקפים את העשייה הכוללת . התרחישים זוכים להצלחה מרובה . לצערנו איננו עומדים בלחץ ההזמנות . ב . מפעל הקרנות - מפעל הקרנות נועד להנציח חברים וידידים שאינם עמנו עוד . בשנה זו נעשה להקמת שתי קרנות נוספות ונבסס את אלו הקיימות . ג . מרכז מידע ממוחשב ספריה - השותפות בין המ . ל . מ . וח . צ . ב . בהקמת הספריה מהווה את אחת ההצלחות מבחינת היקף המשתמשים . אנו פועלים לכך שבעתיד הקרוב יוכלו גם חברי העמותה להחליף ספרים . ד . מוזיאון דידקטי תגובש תכנית אב למוזיאון , ואמצעים שיקוטלגו - יישמרו . ( עד אז ימשיך לשמש אותנו אולם התצוגה . (  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר