גו/מ/נה העליונה ו0ש0אל‭:1‬ נדי זאבי. מאיר ‭.rrav‬ רבקה זאבי ויהודה פוידמ‭./‬