"מרכז למורשת המודיעין"?

" מתגבשת דעה של פעילים וחברים הגורסת כי ראוי לשנות את שם המרכז כך שישקף נכונה את הנעשה במקום . ממרכז ללימודים מיוחדים , למרכז למורשת המודיעין - להנצחת חללי קהילת המודיעין" - אמר האלוף ( מיל ( ' מאיר עמית בתחילת האסיפה הכללית של חברי המ . ל . מ . בנושא תכנים וכיווני פעולה סקר מר זלמן גנדלר ( ז ' מקה ) במקום אלוף ( מיל ( ' שלמה גזית . הסתיימה הכנתם של עשרה תרחישים מפעילויות קהילת המודיעין , הריכוז נעשה ע " י תא " ל עמוס גלבוע . ריכוז מפעל אירוח ומפגש עם עולים חדשים מתבצע ע " י מר יהודה פרידמן - מנהל האתר . הספריה בהליכי מחשוב באחריותו של מר יגאל שפי . בתהליכי גיבוש לתכנים סופיים עובדת קבוצת " מקביונים , " ריכוז הקבוצה והכנת הפרויקט , ע " י מר חגי מן . כמו כן דיווח מר גנדלר על פעילות חמש הקרנות הפעילות וכי בשלבי הקמה נמצאות שלוש קרנות חדשות - מטופל ע " י מר דוד בר גיורא . מתוכננות שתי עמדות משחקים אינטראקטיביים ממוחשבים בנושא המודיעין . יהיו אלה תחנות להעשרה והסברה למבקרים . מרכז הפעילות - מר אהוד רמות . מר שייקה דליות דיווח לחברי האסיפה הכללית בנושא הנצחה במקומו של אלוף ( מיל ( ' יהושע ש...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר