ישיבת הועד הפועל של העמותה - דין וחשבון

הועד הפועל של העמותה התכנס ב 24 במאי . יו " ר המ . ל . מ . סקר את מכלול הפעילות באתר ההנצחה בהתאם לתכנית העבודה והקריטריונים שנקבעו בועדות השונות . דווח על סיכום שלב אי בהקמת המוזיאון , מפקד החברים ורישומם , אחזקת המבנים ותכניות הפיתוח כמו כן התקבל דיווח על מפעל "קרנות ע"ש" וההכנות לביקור משלחת ידידי המ . ל . מ . בהמשך לישיבת הועד הפועל התכנסו חברי העמותה באודיטוריום לכנס האסיפה הכללי . ? מר דוד שומרון דיווח מר דוד שומרון דיווח על סיום גיבוש התסריט למופע האורקולי שהיה באחריות צוות המוזיאון .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר