יקירת הסתר" - הגב שולה כהן. מקבלת את תוארה מאלוף (מיל ) מ. עמית,