תערוכה מיוחדת בנושאי הקשר בין מודיעין לסמים במזה"ת.