פעילים בלי הפסקה...

לאירוח משלחת ידידי המ . ל . מ . מחו " ל , מתגייסת המערכת כולה . חודשים ספורים לפני בואה ארצה של משלחת ידידי המ . ל . מ . מחו"ל , מזמן מר יהודה פרידמן , מנהל אתר ההנצחה את "צוות הפעולה " המתנדב ופותח בהליכי הכנת התשתית המנהלתית לביקור . בצוות , הנפגש תכופות , משתתפים כל גורמי הקהילה . נציגי שב"כ , אמ"ן , המוסד ונציג המשטרה . תוכנית האירוח כפופה ללו"ז גדוש פעילות ואירועים . מתאם הפעילות בין העמותה לבין הגורמים הצבאיים והאזרחיים , סא"ל עמוס אופיר , קורא למפקדים ולמרצים להטות שכם ולתרום מידיעותיהם ומזמנם , וכמובן , שכולם נענים ברצון ... מאיר עמית ושייקה דליות עושים כל מאמץ לוודא באופן אישי , את הגעתם של חברי משלחת הידידים הוותיקים , עמם נשמר הקשר בכל השנה , ודואגים לקליטתם של חברים חדשים במעגל המתרחב של ידידי המ . ל . מ . בחו " ל . אירוח משלחת הידידים על ידי המ . ל . מ . מגביר את תחושתם לשותפות מלאה בהקניית מורשת המודיעין לדורות הבאים מלאכה הנעשית כל העת על ידי חברי המ . ל . מ . ? ישראליות לחילוץ ואיתור נפגעים מן הריסות שהודגמו ע " י חיילות . כמה מן האורחים אף התנסו בעצמם . "בפני הגב ' פלי...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר