מ.ל.מ. - חברי הוועד המנהל

אלוף ( מיל ( . מאיר עמית - יו"ר ישעיהו דליות - מנכ"ל תא '' ל ( מיל ( . יצחק אלרון - יו"ר ועדת מכתים אלוף ( מיל ( . שלמה גזית - ירך ועדת תוכן אלוף ( מיל ( . צבי זמיר - יו"ר ועדת ביקורת אלוף ( מיל ( . יהושע שגיא — ידר ועדת הנצחה מיכאל פדימן - יו"ר ועדת מימון וכספים משה סופר - נציג המשפחות שלום ברק - גזבר סא"ל ( מיל ( . יהודה פרידמן ? מנהל האתר עורך אחראי : דני אשר עורך בפועל - אמנון קווה הפקה.- "סטרה ידיעון מ . ל . מ . יוצא לאור באחריות וביוזמת הוועד המנהל של מ . ל . מ . אפריל 1991  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר