מתוך תוכנית העבודה 1991

בישיבת הועז / הפועל של העמותה אושרה תוכנית העבודה של המ . ל . מ לשנת . 1991 בחרנו לשתף את כלל החברים ולהציג מספר סעיפים המתוכננים להתבצע בשנה הבאה עלינו לטובה . בדבריו של היו"ר , בפתח התוכנית המודפסת הושם הדגש על : התמקדות בפעילות ההנצחה , והעמקתה תוך שיתוף המשפחות השכולות . הערכות מתאימה לשמור על הרמה האיכותית של האתר . בדיקת נושא המוזיאון . בפרק העוסק בהנצחה מנחה הועדה האחראית את לבנות תצוגה ממוחשבת עם פרטי המונצח . לגבש נוהל'ם להנצחת יוצא' הקהילה שהלכו לעולמם . בנושא התכנים והפעילויות תשמר המתכונת של השימוש באתר למפעלי הנצחה , מורשת , תרבות , חינוך ואקטואליה , תוך מתן זכות קדימה לחברי קהילת המודיעין . הפעילות תכלול בין השאר הצגת תרחישי אירועים להשלים את תיקי המונצחים , בשיתוף המשפחות ותוך הרחבת מקורות המידע . למצוא דרך לציין יום זיכרון לכל מונצח . בתחום המודיעין לבתי ספר תיכוניים , ערבי מ . ל . מ . שבהם ישוחזרו מבצעי מודיעין או יועלו נושאי אקטואליה . יושלם החזיון האורקולי שיוצג במוזיאון , יוחל בכתיבת פרשיות נעלמות , יופץ מעת לעת ידיעון מ . ל . מ . ויעשה להגברת היקף השימוש בספריה ובמ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר