משולחנו של המנכ"ל לחברי העמותה שלום,

למרות טילי ה"סקאד" שנחתו בישראל והטרידו את תושבי המדינה , המשיכו החיים להתנהל והמערכות תיפקדו . גם אנחנו במ . ל . מ המשכנו את הפעילות השוטפת והיקף הפעילות נשאר בעינו , ובמחצית השניה של חודש ינואר , בעצם '"מי הטילים , " מימשנו כתשעים אחוזים מהתכנית . שלושה נושאים עומדים הפעם בראש סדר העדיפות : א . תכנית עבודה שנתית התוכנית והתקציב שאושרו ע " הועד הפועל מבטאת את מגוון ההתרחשויות , להם אנו מקדישים את עיקר המאמצים . ובבחינת "טוב מראה עיניים , " אנו מזמינים בזאת חברי ויוצא קהילה לבקר באתר ולע"ן במסמך המפורט , או לע"ן בקטע "מתוך תוכנית העבודה " 1991 שבבטאון זה . רעיונות והארות יתקבלו ברצון . ב . מוזיאון המודיעין ( ציוני דרך בדרכה של קהילה ) המוזיאון ישמש כלי מתודי נוסף להעברת מורשת הקהילה לדורות הצעירים . המאמץ התכנונ 1 הינו פרי עמל ממושך של צוות שרובו מתנדב , המייצג את כלל גורמי הקהילה . הפרוייקט נמצא בשלבי הכנה סופיים למכרז ואנו מתחבטים עדיין בנושאי המימון . כאשר יהיה בידינו כיסוי כספי כולל , נתחיל בבניה . ג . מעורבות חברים הצטרפו לעשיה ולפעילות לאחרונה מספ ^ ע - ' - ' ' ^/ - ^ יוצא הקהילה...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר