סקר עמדות

הוועדה לרישום חברים חדשים בשיתוף אמ " ן - ייעוץ ארגוני - ערכה סקר עמדות בין חברי המ . ל . מ במטרה לבחון את מדיניות המ . ל . מ ודרכי מימושה של מדיניות זו . נשלחו שאלונים ל , 000- ו חברים ( מתוך , 600 ו רשומים . ( התקבלו תשובות מ300- חברים . ממצאי הסקר עובדו והם מהווים מסמך עבודה להנהלת המ . ל . מ וועדותיה . להלן הממצאים העיקריים : - יעדי המ . ל . מ דורגו ע " י המשתתפים בסדר העדיפות הבא : א . הנצחה ב . מורשת הקהילה ג . שמירת קשר בין החברים לקהילה ובינם לבין עצמם . - חוסנה והמשכיותה של העמותה יימשכו בזכות הכללת מרבית הזכאים כחברים רשומים . - ככל שפעילותם ומעורבותם של החברים עולה , ז י רך ועדות ובדרכים אחרות , עולה שביעות רצונם מפעילות העמותה . - שיוויון בהזדמנויות - נטילת חלק תורם בפעילות והזמנות לאירועים מהווים גורם חשוב לשביעות רצון החברים . - יתקיימו שני אירועים מרכזיים בשנה לכל חברי העמותה . הועלתה התייחסות לתכנים לאירועים אלה . - ידיעון המ . ל . מ נתפס ככלי מקשר חיוני מן הנהלת העמותה לחבריה . נרשמו התייחסויות לתוכן הידיעון ולצורתו . לצוות המ . ל . מ , לאמ"ן ייעוץ ארגוני ולחברי העמותה...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר