נובמבר 1963 .ביקור של רה"מ לוי אשמל ז"ל ביחידה טכנולוגית של אמ"ן. קיצוני משמאל - מאיר עמית.