חלוף משמרות

חלק ראשון - זה היה ושוב כותב אנכי כשליח צבור בחלוף משמרות ובעקר כשאמיר , שדובר קרוי "שין" באךגון הבךיאות מעתה המנכ"ל שיטיל שם מרות . כשורים נרכשו זה שנים ב"משךד" מהם משהו אין ספק ששרד , ולכן ב"מכבי" הכל יהיה סוד כל דבר בחשאי יצטרכו לעשות ... ואם יזדמן לו "נקוי של אוךוות" בודאי שם ימצא את מךצו לרוות , ונאדול שאי ישר ןצלידו האיט עד רופאים לא יטו חוליהם ל"פךטית . " ואם "במכבי" עדיין ממתין , מעבר פינה איש לא כה עדין , שקוה כל הזמן בעצמו למנכ"ל , "שין" כבר ידע כיצד בו לטפל . חלק שני - ועתה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר