סיכום מבצע גיוס חברים חדשים

מעתה תתרכז הוועדה באוכלוסייה שטרם הגיעה לוותק הדרוש הוועדה לרישום חברים חדשים במ . ל . מ איתרה כ500- ו מועמדים זכאים לחברות שטרם הצטרפו , ביניהם גימלאים וכאלה שעדיין משרתים במערכת . כל זכאי קיבל מכתב אישי בו הוסבר על המרכז למורשת המודיעין , יעדיו , מטרותיו והפעילות המתקיימת וכן הועברו טפסי הצטרפות לחברות . עד כה נענו לפניית הוועדה כ0- ו ו איש בלבד . מעתה , תתרכז הוועדה באוכלוסייה שטרם הגיעה לוותק הדרוש 15 ) שנה . ( אוכלוסייה זו תקבל מידע על הנעשה בעמותה ועל פועלה . בהגיעה לקריטריונים המתחייבים תקבל טפסי הצטרפות . הוועדה ממליצה להנהלת המ . ל . מ להפיץ לכל הזכאים את ידיעון מ . ל . מ בין אם הצטרפו כחברים ובין אם לאו . עוזי ברגו , יו"ר הוועדה לגיוס חברים חדשים  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר