המלצות לקריאה נוספת

מתוך מאות הספרים שראו אור ועניינם מלקולם אקס , חייו והשקפותיו האוטוביוגרפיה The Autobiography Of Malcolm X As Told To Alex Haley , . Random House , 1964 ומהדורות עדכניות אליהן התווספו הקדמות חשובות כגון זו שראתה אור ב , Ballantine Books ניו יורק . הביוגרפיה Bruce Perry , Station Hill Press , New York , 1991 . Malcolm , The Life of a Man Who Changed Black America by כתבים שונים Clarke , Collier Books , 1969 . Malcolm X , The Man and His Times , Edited by John Henrik 1992 . By Any Means Necessary , Malcolm X , Pathfinder , New York , New York , 1990 . Malcolm X Speaks , Edited by George Breitman , Grove Weidenfeld , House Publishers , New York , 1989 . Malcolm X – Militant Black Leader by Jack Rummel , Chelsea  אל הספר
נהר ספרים