אלוהים חרץ את דינה של אמריקה הלבנה

אמריקה הלבנה אבודה ! מוות , הרס וחורבן תלויים ועומדים בזה הרגע בשמים מעליה . אבל האם גזר הדין האלוהי חייב לצאת לפועל ? האם חלף המועד למניעת האסון הזה ? כל נביאי העבר הציבו את אמריקה בראש רשימת האומות האשמות אשר יהיו גאות ועיוורות מכדי להתחרט ולכפר כאשר שליחו האחרון של אלוהים יקום מתוכן להזהירן . הסיכוי האחרון של אמריקה האזהרה האחרונה — נשמע היום מפיו של אלייג'ה מוחמד הנכבד . קבלו אותו ותיוושעו ; דחו אותו והקללה תהיה עליכם ! נכתב שאמריקה הלבנה תדחה אותו . נכתב גם שאמריקה הלבנה אבודה וארורה , והנביאים אשר ניבאו זאת אינם שוגים לעולם בנבואותיהם האלוהיות . אמריקה הלבנה מסרבת לחקור , להרהר , וללמוד לקח מההיסטוריה . מצרים העתיקה לא צריכה הייתה להיחרב ; הייתה זו ממשלתה המושחתת , הפוליטיקאים הנוכלים אשר גרמו לחורבנה . פרעה שכר קוסמים עברים לנסות ולפתות את אחיהם כדי שיחשבו כי ישולבו בזרם המרכזי של חיי הארץ ההיא . פרעה לא רצה שהעברים יקשיבו למסר ההיפרדות של משה . אפילו בימים ההם פתרונו של אלוהים לבעיית " העבדים" היה היפרדות . בהתנגדותם למשה , הקוסמים בעצם בחרו להיות בצד שהוא נגד אלוהי עמם . ובאות...  אל הספר
נהר ספרים