סעיף רביעי: המדע והאמנויות היפות

הכלכלה מהי הכלכלה ? מדע שהומצא בידי המעמד העליון כדי לנכס לעצמו את פרי עמלו של המעמד התחתון . איך נקרא פרי עמלו של המעמד התחתון ? הֹון . האם ייתכן קיומו של הון ללא עמל ? לא ! לכן על ההון להיות משרתה של העבודה ולא להפך . ערבי המוצא שק מלא מטבעות זהב במדבר מת בצמא . בעלי האחוזות בפריולי הם עניים משום שכל מנהלי החוות והפועלים עזבו , ואין ידם משגת להעסיק פועלים שכירי יום . 7 במקור כתב סטרינדברג "רעב 8 . " חבל ארץ באזור ונציה . בפריס , בעקבות שביתת החייטים , התמוטטו בתי עסק רבים והכריזו על פשיטת רגל . כלכלני המעמד העליון טוענים שההון נצבר כתוצאה מעבודה — אבל הם נזהרים היטב מלציין מי עשה את העבודה . הם נותנים להבין שמדובר בעבודתם של בעלי ההון .  אל הספר
נהר ספרים