סעיף שלישי: החוקים

מה הם החוקים ? החוקים הם המצאה של המעמד העליון כדי לאפשר לו להמשיך ולשעבד את המעמד התחתון באופן לגאלי . האם המעמד העליון חוקק את החוקים ? כן ! כדי לשמור על האינטרסים שלו נגד המעמד התחתון ? כן , בהחלט . מהי הדרישה הראשונה שהמעמד העליון דורש מהמעמד התחתון במה שנוגע לחוקים ? שמירת החוק . זו הסיבה שלשופטים יש קביעות בעבודה — אי אפשר להדיחם או להעבירם מתפקידם ( על ידי המעמד התחתון . ( האם יש לכבד את החוקים ? כן , כשהם ראויים לכך . אילו היינו מייחסים אותה מידה של כבוד מוחלט לכל החוקים , לא היה אפשר לשפרם . איך הייתה מתאפשרת פעולתה של הוועדה המחוקקת למען טיוב החוקים אלמלי האמינה שאפשר להטיל בהם ספק ? ממש בימינו אלה קיים בשוודיה חוק המאפשר להשליך לכלא את כל הקתולים , היהודים , הבפטיסטים ... וכל מי שדוחים את " הדוקטרינה האוונגלית הטהורה . " אלה המטיפים לכבד את כל החוקים דורשים במובלע שהדוקטרינה הזאת תכובד . אך שר המשפטים הצהיר בפומבי שהוא מתנגד לה .  אל הספר
נהר ספרים