סעיף שני: הפוליטיקה

מהי פוליטיקה ? הפוליטיקה היא אמנות השלטון , או האמנות שבאמצעותה שומר המעמד העליון על שליטתו במעמד התחתון . וגם — כשאומרים פוליטיקה מתכוונים גם להתנהגות צבועה . מהי מדיניות חוץ ? מדיניות חוץ היא שיתוף הפעולה בין המעמדות העליונים של אומות שונות . המעמד העליון השכיל לשמור לעצמו את תיקי החוץ , והקשרים שהוא מנהל עטופים חשאיות . לכן בית הנבחרים הוא שקבע את המינויים והחליט על טיבם של היחסים עם מעצמות זרות . השגרירים והקונסולים הם משרתיו חסרי המצפון של המעמד העליון . בחוץ לארץ , כשאתה בא במגע עם בני המקום , הללו תמיד שואלים וחוקרים על אודותיך בשגרירות או בקונסוליה . התשובות שיקבלו יקבעו את אופייה של קבלת הפנים שיערכו לך . אם אתה ידיד של המעמד התחתון תודבק לך תווית של " אדם חשוד ומפוקפק . " מהי מדיניות פנים ? מדיניות פנים היא צורת הגנה על האינטרסים של המעמד העליון נגד המעמד התחתון . תפקידו היחיד של בית הנבחרים הוא להטיל מיסים . המיסים מנוצלים ליצירת משרות לבני המעמד העליון ולתשלום שכרם . כל פעילותו של בית הנבחרים מבוססת על הקביעה מי ייהנה מהכנסות אוצר המדינה .  אל הספר
נהר ספרים