תוכן

חלק א : החברה 7 / חלק ב : השקרים שהמעמד העליון מפיץ 13 / סעיף ראשון : הדת 15 / סעיף שני : הפוליטיקה 21 / סעיף שלישי : החוקים 26 / סעיף רביעי : המדע והאמנויות היפות 30 / סעיף חמישי : המוסר 37 / חלק ג : איך המעמד העליון מוליך שולל את המעמד התחתון 45 / אחרית דבר מאת ראובן מירן 59 / נקודות ציון בחייו של אוגוסט סטרינדברג 70 /  אל הספר
נהר ספרים