מדריכון למעמד התחתון

אוגוסט סטרינדברג אוגוסט סטרינדברג / מדריכון למעמד התחתון נהר ספרים אוגוסט סטרינדברג מדריכון למעמד התחתון הקטכיזם של אוגוסט סטרינדברג לשימוש המעמד התחתון תרגום מצרפתית , הערות ואחרית דבר : ראובן מירן  אל הספר
נהר ספרים