להיות גולה

. 1 החוק בהתגלמותו הוא האזרח , החוק בתפארתו הוא המחוקק . הרפובליקות העתיקות ראו בעיני רוחן את החוק ישוב על כס שלטון , אוחז בידו את השרביט — היא הדין , ולבוש בארגמן — הוא המרות . תמונה זו שיקפה את האמת , והאידאל בימינו אינו שונה ממנה . כל חברה מסודרת חייבת להעמיד בראשה חוק מקודש וחמוש — מקודש בצדק , חמוש בחירות . המילה כוח אינה מופיעה בדברים שאמרנו זה עתה . אף על פי כן , הכוח קיים . אבל הוא אינו קיים מחוץ לחוק ; הוא קיים בתוך החוק . אין חוק ללא כוח . מה נמצא אפוא מחוץ לחוק ? האלימות . ישנו הכרח אחד ויחיד — האמת . לכן יש כוח אחד בלבד — החוק . הצלחה שאין בה מהאמת ומהחוק היא הצלחה למראית עין . עריצים קצרי רואי טועים בה . מלכודת מוצלחת מותירה עליהם רושם של ניצחון , אך ניצחון זה גדוש באפר . הפושע סבור שפשעו משתף עמו פעולה ; טעות בידו — פשעו מעניש אותו . הרוצח תמיד נחתך בסכינו שלו , הבגידה תמיד בוגדת בבוגד . עוון העבריינים , בלי שיחשדו בכך , אוחז בצווארם כרוח רפאים בלתי נראית . מעשה רע לעולם אינו מניח לנו . ובאופן בלתי נמנע , במסלול בלתי ניתן לערעור המביא אם לתהילה , אל בורות השפכים מלאי הדם ...  אל הספר
נהר ספרים