המצודים (Les rafles)

14 במאי ; 25-20 באוגוסט ; 12 בדצמבר : 1941 בשלושת המצודים הגדולים האלה נלכדו ונאסרו על ידי המשטרה הצרפתית באזור הכבוש כ 9 , 000 יהודים בעלי נתינויות זרות . 21-20 באוגוסט : 1941 הוקם מחנה דרנסי . 17-16 ביולי : 1942 במצוד ול' ד'איב בפריז לכדו כ 4 , 500 שוטרים צרפתים יותר מ 13 , 000 יהודים . מתוכם כ 4 , 000 מבוגרים ויותר מ 4 , 000 ילדים רוכזו בוולודרום ד'איבר , איצטדיון מירוצי האופניים וספורט החורף . כ 5 , 000 זוגות ורווקים נשלחו למחנה דרנסי . 19 ביולי : 1942 המגורשים הראשונים מצרפת נרצחו בתאי הגזים באושוויץ . אוגוסט : 1942 השלטונות הצרפתיים בדרנסי קיבלו אישור לגרש את 4 , 135 הילדים שהיו עצורים שם , בהם כ 2 , 000 ילדים שגילם פחות משש שנים . 28-26 באוגוסט : 1942 נערכו המצודים הגדולים הראשונות ללכידת יהודים ב"אזור החופשי" שבשליטה האוטונומית של ממשלת וישי . כ 10 , 000 יהודים " חסרי נתינות" שנלכדו באזור זה נמסרו על ידי שלטונות וישי לגסטאפו . דצמבר : 1942 כ 42 , 000 איש גורשו מצרפת במשך שישה חודשים . מפברואר עד דצמבר 17 , 000 : 1943 מגורשים נשלחו מדרנסי לאושוויץ . 2 ביולי : 1942 הפיקו...  אל הספר
נהר ספרים