הרחק בקצה העולם יש לי אמא

עדויות קצרות של ילדים יהודים מוסתרים בצרפת 1945-1939 עורך : ראובן מירן נהר ספרים הרחק בקצה העולם יש לי אמא הרחק בקצה העולם יש לי אמא עדויות קצרות של ילדים יהודים מוסתרים צרפת , 1945-1939 מצרפתית : שי סנדיק ערך והוסיף פתח דבר והערות : ראובן מירן  אל הספר
נהר ספרים