Post-scriptum – "שואלים אותי..."

הכתבה האחרונה בסדרת הכתבות של אלבר לונדר הופיעה בפטי פריזיאן ב7- בנובמבר 1929 תחת הכותרת : " שואלים אותי . " ... כתבה זו לא נכללה בספר שיצא לאור בהוצאת אלבן מישל שנה אחר כך . מצאנו לנכון להביא כאן את הסיכום הזה , המדגיש את נדיבותו – ואת ראייתו הצלולה – של לונדר . בכותבו שיהודי צרפת אינם נרדפים , לא היה יכול לחזות את ויתורו המביש של ממשל וישי לדרישותיה הגזעניות של גרמניה הנאצית ... פלוריז לונדר * תיארנו את הדרמה של הגזע היהודי כפי שנגלתה לעינינו . זוהי דרמה בשתי מערכות ; הראשונה במזרח אירופה , והשנייה בפלשתינה . דיברנו רק על שני המקומות הללו מכל העולם , משום שהם היחידים , מנקודת המבט היהודית , שהדרמה מתרחשת בהם . דרמה של עליבות מצד אחד . דרמה של אידאליזם מן הצד האחר . התמונות הללו צרבו את מבטנו ואת לבנו , ומטרה אחת עמדה לנגד עינינו : להראות את מה שראינו בעצמנו . כעת שואלים אותי שאלות . שואלים אותי : " מהי הציונות " ? * בתו של המחבר .  אל הספר
נהר ספרים