פרק 27: יהודי נודד, האם הגעת?

יהודי נודד , האם הגעת ? כשפגשתי אותו בחורף האחרון מהלך בקרפטים חשבתי שהוא צועד לפלשתינה . השמש שוב זרחה בשבילו מעל ארץ כנען . לפי דבריו של צפניה בן כושי בן גדליה בן אמריה בן חזקיה – ציון שרה שירים , ישראל הריעו , ירושלים מלאה שמחה וצהלה . בורא עולם הרחיק את האויבים וסוף סוף ביטל את הגזרה . במקומות רבים בקרב ממשלות אירופה ואמריקה שמעתי , שאנגליה מצייתת לקול האל , מחזירה לארצם את מי שהוגלו ומשיבה להם את תהילתם בארץ שידעו בה חרפה . שמחתי בשמחתם של אלה . אילו היו קיימות בעולם רק צרפת ואמריקה , גרמניה ואנגליה – לא הייתה ציונות . נביאי השיבה היו מדברים אל אנשים אטומי אוזניים . האם יכול היה נחמיה לבוא ולומר בפריס , בלונדון , בברלין , בניו יורק : " לך אל יהודה , אל ארץ קברות אבותיך ובנית אותה ? " קברי האבות נמצאים עכשיו בבית הקברות פר-לאשז . בתקופתנו הפרוזאית , הציונות נראית מכיכר הבורסה כמו בדיחה של מוקיון גרוע . אלה הם דברי ישראל-של-פריס . זו אינה דעתי שלי . במקרים מסוימים האידאל הוא חסר תועלת , אני יודע זאת . הפרחים שבאגרטל הניצב על השולחן – אותם לא אוכלים ! עובדות הן עובדות . היהודים שעל ג...  אל הספר
נהר ספרים