פרק 15: ולהבדיל... ורשה!

שלום לבירה היהודית של אירופה ... וסלחו לי , פולנים , המטרופולין שלכם היא גם זו של היהודים . הנה אנחנו בוורשה . ראינו כבר את היהודים הפראיים של המרמרוש , את היהודים המפוחדים של טרנסילבניה , של בסרביה , של בוקובינה , את היהודים המוכים והמתחננים של לבוב . כאן אין פאות . הן אבדו כולן . הקוזאקים גזרו אותן ברחובות בפקודת הצארים . וייטצ'פל ? כן ! אבל אירופית מדי . וילנה , לודז , ' קרקוב ? מרכזים יהודיים מאוד מרשימים . מראות נפלאים ! חיים שלמים הנסתרים מעיני המערב . עם בן אלפי שנים החי עם קווי הטלפון וליד פסי רכבת ! אכן ורשה היא המלכה היהודית של אירופה . לו קם יורש לשאול , דוד , שלמה , רחבעם , ירובעם – היה מלך היהודים קובע את כס מלכותו בוורשה . אמנם בניו יורק היו לו יותר נתינים , אבל איזה ? כופרים שלו היו מוצאים את ארון הברית , היו מוכרים אותו ! בוורשה היה דודי מרגיש בבית . זו יכלה להיות בירה קטנה ונחמדת : שלוש מאות שישים אלף מצאצאיו של אברהם . מובן שהוא לא היה מזהה מיד את כולם . אירופה קילקלה חלק גדול מהם . היה עליו לתקוע בשופר ברבעים הקתוליים כדי לכנס את כולם יחד . אבל זה לא היה לוקח לו זמן ...  אל הספר
נהר ספרים