פרק 7: וזה לא יותר מאשר מוקצ'בו!

אבל מהיכן הם צצו ? כל היהודים האלה שאני רואה מול עיני בקרפטו-רוסיה ? אח ! עיני , על מה תלינו ? האם איני מראה לכם דבר-מה חדש ? אברהם , האילו הם בניך ? וזה לא יותר מאשר מוקצ'בו ! מה עוד מסתירים פסגות הקרפטים וגאיותיהם ? מי הורה להם את הדרך לארץ זו ? איזה מלאך של חצות הובילם לכאן ? ההייתה זו המצוקה , או שמא הפחד ? שניהם גם יחד , מן הסתם . הם נמלטו ממורביה , מפולין הקטנה , מרוסיה , חלקם בעת העתיקה , חלקם בעת החדשה , הם נמלטו מהמלך , מהרעב , מההרג . כשאין לך מולדת וארצך מגרשת אותך , לאן תלך ? לאן שרגליך מוליכות אותך . האחרונים , שהגיעו מבסרביה , התכוונו להגיע לאמריקה . הנה אמריקה שלהם ! במורביה התירו להינשא לאחד מכל משפחה בלבד . זו דרך לא רעה לקצץ את הגזע . הרעב הניס אותם מגדות הדנייסטר , ואלף חמש מאות או שש מאות פוגרומים שהתרחשו ברוסיה משנת 1882 הובילו לדרך את מי שנשאר . משם הם באים . חבל הארץ הכמעט בתולי היה שרוי בעוני נורא . כשהיטו אוזן שמעו רק את יללות הזאבים ואת נגינת הרוח בעצי האשוח . הם נעצרו כי חשבו שכאן לא יפריעו לאיש . אין אלה בני ישראל , אלא יהודים . אני מדגיש זאת שוב משום שזהו ד...  אל הספר
נהר ספרים