אלבר לונדר ‭1(‬ בנובמבר ‭,1884‬ וישי ‭16 –‬ במאי ‭,1932‬ מפרץ עדן(