היהודי הנודד הגיע

אלבר לונדר אלבר לונדר / היהודי הנודד הגיע אלברלונדר היהודי הנודד הגיע עיתונאי צרפתי בעקבות היהודים מצרפתית : מיכל אילן אחרית דבר : עמנואל הלפרין Albert Londres י Le Juif errant est arriv Editeur : Reuven Miran Postface : Emmanuel Halperin Traduction : Michal Ilan עטיפה קדמית : הנס קספריוס , "מהגרים יורדים מספינה בפלשתינה 1934 , " עטיפה אחורית : אלבר לונדר המערכת מודה מקרב לב לעמנואל הלפרין על אחרית הדבר . הספר ראה אור לראשונה בינואר 1930 בהוצאת , Albin Michel פריס . הכתבות שעליו הוא מבוסס ראו אור בעיתון Le Petit Parisien באוקטובר–נובמבר . 1929 עורך : ראובן מירן avec le soutien de l’ambassade de France י ais de Tel Aviv dans le cadre Ouvrage publi ח l – Institut fran כ du programme "Eliezer Ben Yehuda" . en Isra  אל הספר
נהר ספרים