מפתח

אגיס הרביעי 31 אגסילאוס השני 32 אגריפה , פוריוס 286 אגתוקלס , שליט סירקוזה , 167 , 139 169 263 , 171 , 169 אדורנו , אנטוניוטו 198 אדריאטי ( ים ) 289 , 158 , 148 , 5 אדריאנוס , פובליוס אייליוס 33 אדריה 148 אוגוסטוס , הקיסר ( ראה אוקטביאנוס , גאיוס יוליוס קיסר ) אודי , משפחת 283 אודריסים 258 אוונטינוס , גבעת 99 , 16 אוטיקה 229 אוטנס 253 אוטקיליוס , טיטוס 327 אולוס גליוס 14 אולוס ויטליוס ( ראה ויטליוס , אולוס ) אוליברוטו דה פרמו ( ראה פרמו , אוליברוטו דה ) אומברים 45 אומנם השני , מלר פרגמון 140 אונטרוואלדן ( קנטון של שווייץ ) 193 אוסטריה 193 , 170 אוסטריה , הדוכס מ 193 אוצנו , ניקולו דה 77-76 אוקטביאנוס , גאיוס יוליוס קיסר ( אוגוסטוס קיסר ) 113-112 , 50 , 33 , 6  אל הספר
הוצאת שלם