נספח ניקולו מקיאוולי לדזנובי בואונדלמונטי וקוזימו רוצ'לאי

כל טוב , אני שולח לכם שי , שאף אם אינו תואם למחויבויות שלי כלפיכם , אין ספק כי הוא הגדול ביותר שיכול ניקולו מקיאוולי לשלוח לכם . כי הבעתי בו את מה שאני יודע ומה שלמדתי , מתוך ניסיון מעשי וקריאה נמשכת בענייני העולם . ומאחר שהן אתם הן אחרים אינכם יכולים להשתוקק לקבל ממני יותר , אל לכם להצטער אם לא הענקתי לכם יותר . אכן , יכולים אתם להצטער על דלות כישוריו של שכלי , אם סיפוריי דלים ; ועל כשל שיפוטי , כשאני הולך שולל בחלקים רבים של דיוני . והואיל וכך הם פני הדברים , איני יודע על מי מאתנו להיות מחויב פחות כלפי האחר : אני כלפיכם , על שאילצתם אותי לכתוב מה שלא הייתי כותב ביזמתי , או אתם כלפיי , על שלא סיפקתי בכתיבתי את רצונכם . התייחסו אפוא אל חיבור זה באותו אופן שבו מתייחסים אל כל הדברים בין ידידים , ששוקלים בהם תמיד את כוונתו של השולח יותר מאשר את טיב הדבר שנשלח . והאמינו לי , יש לי בזה סיפוק אחד בלבד , כשאני . 383 בואונדלמונטי ( 1527-1491 ) ורוצ'לאי ( 1519-1495 ) השתייכו לחוג המבקרים הקבועים בפגישות שהתקיימו בגני משפחת רוצ'לאי ( ראה מבוא . ( ב , 1514 עם מות סבו , ירש קוזימו רוצ ' לאי את תפ...  אל הספר
הוצאת שלם