47 אזרח טוב חייב לשכוח את העלבונות האישיים למען אהבת המולדת

הקונסול מרקיוס עמד עם צבאו מול הסמניטים , ומכיוון שנפצע בקרב ולגיסותיו נשקפה בשל כך סכנה , סבר הסנאט שהכרחי לשלוח לשם כדיקטטור את פאפיריוס קורסור כדי לעמוד לימינו של הקונסול ' . ומכיוון שאת הדיקטטור היה צריך למנות פאביוס , שהיה קונסול של הצבאות בטוסקנה , והסנאט חשש שלא ירצה למנותו , כי היה אויבו , שלחו לו אפוא הסנאטורים שני שליחים כדי לבקש ממנו שיתעלם מהשנאות האישיות וימנה אותו למען טובת הכלל . ואת זה עשה פאביוס מתוך אהבת מולדת , גם אם אותת בשתיקתו ובהרבה אופנים אחרים שהמינוי הזה מעיק עליו . מכך צריכים לקחת דוגמה כל אלה המבקשים להיחשב אזרחים טובים . . 369 אפיום קלאודיוס קייקוס ב 310 לפנה"ס . ליוויוס , מאו ייסוד העיר ט ; 34-33 על הקנסורים והחוק שקיצר את כהונתם ראה א . 370 . 49 ליוויוס , מאז ייסוד העיר ט . 371 . 34 הקונסול גאיוס מרקיוס רוטולוס נפצע במלחמה ב 310 לפנה " ס . ליוויוס , מאז ייסוד העיר ט . 372 . 38 ראה א , 31 והערה . 373 . 191 ליוויוס , מאז ייסוד העיר ט . 38  אל הספר
הוצאת שלם