45 מהו קו הפעולה הטוב יותר בקרבות סדורים: לבלום את הסתערות האויבים, ומשבלמת אותה, לתקוף אותם; או לחלופין לתקוף אותם מלכתחילה בכל הכוח

הקונסולים הרומאים ךקיוס ופאביוס התעמתו עם שני צבאותיהם נגד הצבאות של הסמניטים והטוסקנים "; ומאחר שבאו ללחימה ולקרב הסדור ביחד , יש לבחון איזה משני אופני ההתנהלות השונים שנקטו שני הקונסולים בקרב הלחימה הזה טוב יותר . כי דקיוס התקיף את האויב בכל העוצמה ובמלוא המאמץ ; פאביוס רק בלם את האויב , כי סבר שמתקפה אטית יעילה יותר , ושמר את ההסתערות שלו לסוף , כשהאויב איבד את הלהיטות הראשונית להילחם , וכמו שאנו אומרים , . 363 "תחום שלטונו של המלך " היא דוכסות מילאנו . "תחום השלטון של מנטובה " הוא אזור רחב ידיים ( נודע בשם "סראליו (" בשליטת פרנצ ' סקו השני גונזאגה , המרקיז של מנטובה , אזור שהיה מוגן במערכת של מבצרים , תעלות , אגמים ונהרות . . 364 המרקיז היה חבר ב " ברית הקדושה " ( ראה ג , 11 והערה ( 145 ומסר לאפיפיור את בנו בערבות לנאמנותו . . 365 בשנת 295 לפנה " ס ניצחו הרומאים בקרב ליד סנטינום את הסמניטים והגאלים הסנוניים . האטרוסקים " ) טוסקנים (" לא השתתפו בקרב עצמו . את הצבא הרומי הנהיגו הקונסולים פובליוס דקיוס מוס ( הבן , ( שנהרג בקרב , וקווינטוס פאביוס מקסימוס רוליאנוס . את התנופה . כאן רואי...  אל הספר
הוצאת שלם