43 אנשים הנולדים בארץ אחת, יש להם טבע כמעט זהה בכל הזמנים

אנשים נבונים נוהגים לומר , ולא במקרה או שלא בצדק , שהרוצה לראות מה שיהיה , יבחן את מה שהיה ; כי לכל הדברים בעולם , בכל זמן , יש מקבילה משלהם בימי קדם . זה נובע מכך שהדברים האלה נעשים בידי בני אדם , שיש להם ותמיד היו להם אותן תשוקות , ולכן בלתי נמנע שיובילו לאותה תוצאה . אמנם נכון שבפעולותיהם יש מידה טובה רבה יותר פעם בארץ זו יותר מאשר בארץ ההיא , ופעם בארץ ההיא יותר מאשר באחרת , לפי צורת החינוך שהקנתה לעמים האלה את אורח חייהם . קל יותר לצפות את ענייני העתיד לפי ענייני העבר כשרואים אומה השומרת למשך זמן רב על אותם מנהגים , בין שהיא תמיד חמדנית ובין שהיא תמיד רמאית , או שיש לה איזושהי מידה טובה או מידה רעה כזו אחרת . ומי שיקרא על ענייני העבר של עירנו פירנצה ויבחן גם את אלו שקרו זה לא כבר , ימצא את העמים הגרמנים והצרפתים מלאי חמדנות , יוהרה , עזות וחוסר נאמנות ; כי כל ארבעת הדברים האלה הרבו לפגוע בעירנו בזמנים שונים . ובאשר לחוסר הנאמנות , כל אחד יודע כמה פעמים ניתן כסף למלך שרל השמיני , והוא הבטיח להחזיר את המבצרים של פיזה ומעולם לא החזירם . בזה הראה המלך את חוסר נאמנותו ואת חמדנותו הרבה ...  אל הספר
הוצאת שלם