41 על המולדת יש להגן, וכל דרך ראויה להגנתה, בין שכרוכה בה חרפה בין שכרוכה בה תהילה

כמו שנאמר לעיל , הסמניטים צרו על הקונסול ועל הצבא הרומי ; הם הציבו לרומאים תנאים משפילים ביותר ( זאת אומרת , רצו לשים אותם תחת עול ולשלוח אותם מפורקים מנשקם בחזרה לרומא , ( ובגלל זה עמדו הקונסולים כהמומים וכל הצבא עמד נכה רוח ; לוקיוס לנטילוס , הלגאט הרומאי , אמר שנראה לו שכדי להציל את המולדת אין לדחות שום תנאי ; כי מכיוון שחייה של רומא תלויים בחייו של הצבא , נראה לו שיש להצילו בכל דרך ; וכל דרך להגנת המולדת היא דרך טובה , בין שכרוכה בה חרפה ובין שכרוכה בה תהילה . כי אם הצבא יינצל , יהיה לרומא זמן למחוק את החרפה ; אבל אם לא יינצל , אף על פי שימות בתהילה , רומא וחירותה אבודים ' . וכך היה שקיבלו את עצתו . והדבר הזה , ראוי שכל אזרח המייעץ למולדתו ייתן עליו את הדעת ויחקה אותו ; כי היכן שישועת המולדת מוטלת על כף המאזניים , אין מקום לשקול שום שיקול של צדק או אי צדק , של רחמים או אכזריות , של שבח או קלון . אדרבה , יש להתעלם מכל היבט אחר ולדבוק עד תום בקו הפעולה שיציל את חייה וישמר את חירותה . את הדבר הזה מחקים הצרפתים באמירות ובמעשים , כדי להגן על תפארת מלכם ועל עוצמת ממלכתם , כי לשום קול אין...  אל הספר
הוצאת שלם