40 השימוש בהונאה בניהול המלחמה הרי זה דבר מלא תהילה

אף שהשימוש בהונאה הוא נתעב בכל מעשה , בניהול המלחמה זהו דבר ראוי לשבח ומהולל , ומי שגובר על האויב בהונאה זוכה לשבח כמו מי שגובר עליו . imminentem hostium castris , aditu arduum impedito agmini , expeditis haud difficilem Publius Decius tribunus militium conspicit unum editum in saltu collem , . 339 ליוויוס , מאז ייסוד העיר ז . 34 . hostes notarent , perlustravit pateat hinc exitus , exploremus . Haec omnia sagulo militari amictus , ne ducem circumire Ite mecum , ut dum lucis aliquid superest , quibus locis hostes praesidia ponant , qua . 340 ליוויוס , מאז ייסוד העיר ז . 34 בכוח . ואת זאת רואים בחוות דעתם של אלה שכותבים על חייהם של האנשים הגדולים , המשבחים את חניבעל ואת האחרים שהתבלטו באופני פעולה כאלה . ומכיוון שיש הרבה דוגמאות שאפשר לקרוא עליהן , לא אחזור על אף אחת . אומר רק זאת , שאיני מתכוון כי מהוללת היא ההונאה הגורמת לך להפר את ההבטחה שהבטחת ואת ההסכמים שעשית ; מפני שההונאה , גם אם לפעמים תרכוש בעזרתה שלטון וממלכה , כמו שדנו לעיל , 342 לעולם לא תרכוש תהילה . אבל אני מדבר על אותה ה...  אל הספר
הוצאת שלם