36 הסיבות לכך שהצרפתים נחשבו ועדיין נחשבים יותר מגברים בתחילת הקרב ופחות מנשים לאחר מכן

עזותו של אותו צרפתי שהזמין כל רומאי ליד הנהר אניו להילחם בו , ולאחר מכן הקרב בינו ובין טיטוס מנליוס , מזכירים לי את מה שאומר טיטוס ליוויוס כמה פעמים : שבהתחלת הקרב הצרפתים הם יותר מגברים , ובהמשך הקרב מתגלה שהם פחות מנשים . וכשחושבים ממה נולד הדבר , רבים מאמינים שזהו טבעם , ואני מאמין שזה נכון ; אבל אין זה אומר שאת טבעם , הגורם לכך שיהיו עזים בהתחלה , אי אפשר לאמן באופן כזה שעזותם תישמר עד הסוף . , 315 המקור שעליו מתבסס מקיאוולי הוא פלוטרכוס , איימיליוס פאולוס כג , בתוך חיי אישים : אנשי יוון ורומי , עמ ' . 295 הציטוט של דברי פרסיאוס אינו מופיע במקור . על פרסיאוס ראה הערה 132 לעיל . . 316 ראה ג , 22 והערה ; 218 ג , 34 והערה . 304 . 317 האמירה מופיעה פעם אחת אצל ליוויוס , מאז ייסוד העיר י . 28 ואם רוצים להוכיח זאת , אני אומר שיש שלושה סוגי צבאות : האחד , שיש בו רוח לחימה וסדר , כי מן הסדר נולדות רוח הלחימה והמידה הטובה , כמו שהיה הצבא של הרומאים ; כי בכל דברי הימים רואים שהיה בצבא ההוא סדר טוב שהחדיר בו משמעת צבאית לזמן ארוך . כי בצבא מסודר היטב איש אינו עושה פעולה כלשהי , אלא בהתאם לכלל...  אל הספר
הוצאת שלם