34 אילו מוניטין או שמועה או דעה מביאים לידי כך שהעם מתחיל לתמוך באזרח; והאם העם מעניק את המשרות הבכירות בתבונה רבה יותר מנסיך

סיפרנו במקום אחר שטיטוס מנליוס , שכונה לימים בשם טורקוואטוס , הציל את אביו לוקיוס מנליוס מתביעה שתבע נגדו מרקוס פומפוניוס , טריבון של הפלבאים . ואף שאופן הצלתו היה אלים במידת מה וחריג , מצאה חן מסירותו של הבן כלפי האב בעיני העם כל כך , שלא רק שלא הוכיחו אותו על כך , אלא כשהיה עליהם למנות טריבונים של הליגיונות , היה טיטוס מנליוס השני שנבחר . בגלל האירוע הזה אני מאמין שטוב לבחון את הדרך שנוקט העם כדי להעריך אנשים לקראת הענקת המשרות ; כמו כן , טוב לבחון אם נכונה המסקנה שנזכרה לעיל , קרי שהעם טוב יותר בהענקת המשרות מאשר נסיך . אני אומר אפוא שכאשר העם מעניק את המשרות הוא פועל על פי מה שנאמר על אדם בדיון הציבורי או על פי השם שיצא לו , כשאין מכירים אותו Mn . Militum , etiam sine rectore , stabilis virtus tutata est . 300 ייסוד העיר . 301 הציטוט אצל מקיאוולי קטוע . . 301 על קווינטוס פאביוס מקסימום רוליאנוס ראה ב . 33 אטרוריה כשלעצמה לא הייתה "ארץ חדשה" לרומאים . ייתכן שמקיאוולי מתכוון ליער הקימיני שאליו נכנסו הרומאים ב 310 לפנה"ס בהנהגת פאביוס . ראה ב . 33 . 302 א . 303 . 11 א , 47 א . 58  אל הספר
הוצאת שלם