33 אם רוצים לנצח בקרב, הכרח הוא לחזק את האמון של הצבא הן בעצמו הן במפקדו

אם רוצים שצבא ינצח בקרב הכרח הוא לנטוע בו ביטחון , כך שיאמין שהוא יכול לנצח בכל מצב . הדברים המחזקים את ביטחונו הם אלה : שיהיה חמוש ומאורגן היטב ; שהחיילים יכירו זה את זה . גם אי אפשר שהביטחון הזה או הארגון הזה יתפתחו אלא רק בחיילים שנולדו וחיו יחדיו . הכרחי שהם יעריכו את המפקד - יבטחו בתבונתו ; והם תמיד יבטחו כשיראו שהוא מאורגן , שקדני ואמיץ לב , ושומר היטב ובצורה מעוררת כבוד על הדרת תפקידו . והוא תמיד ישמור עליה אם יעניש אותם על טעויות ולא יוגיע אותם לשווא , יקיים את הבטחותיו , יראה להם שהדרך לניצחון קלה , ויסתיר את הסימנים המוקדמים שיכולים להעיד על סכנה או ימעיט בחשיבותם . הדברים האלה , אם מקפידים עליהם היטב , הם סיבה חשובה לכך שהצבא בטוח בעצמו , ובהיותו בטוח בעצמו הוא מנצח . הרומאים נהגו לנטוע בצבאותיהם את הביטחון הזה באמצעות הדת ; מכאן נבע שנדרשו לניכויים ולקריאה באותות כאשר מינו קונסולים , כאשר ערכו גיוס , כשיצאו עם הצבאות למלחמה וכאשר יצאו לקרב . ובלי לעשות משהו מן הדברים האלה לא היה מצביא טוב וחכם מנסה מעולם שום פעולה מלחמתית , כי היה מעריך שיוכל להיכשל בה בקלות אם חייליו לא יב...  אל הספר
הוצאת שלם