29 חטאי העם נגרמים על ידי הנסיכים

נסיכים אינם צריכים לקבול על שום חטא שחוטא העם שהם מושלים בו , כי מן ההכרח שחטאים כאלה ייוולדו בגלל רשלנותו של הנסיך או מפני שהוא מוכתם בטעויות דומות . ומי שיבחן את העמים שנחשבו בימינו מלאי גזלנות וחטאים דומים לאלה , יראה שהדבר נבע במלואו מאלה שמשלו בהם , שטבעם היה דומה . לפני שחיסל האפיפיור אלכסנדר השישי את האדונים ששלטו ברומאניה , היא הייתה דוגמה לכל צורה של חיים נפשעים , כי ראו כאן שבגלל כל סיבה זניחה אירעו הריגות וביזות גדולות מאוד . זה נוצר בגלל רשעותם של הנסיכים הללו ולא בגלל טבעם המרושע של בני האדם , כמו שנהגו לומר הנסיכים . כי מכיוון שהנסיכים האלה היו עניים ורצו לחיות כעשירים , הם נאלצו ליזום מעשי גזל רבים ולבצעם בדרכים מגוונות . בין שאר הדרכים הלא ישרות . 269 ל"חטאים" הנזכרים כאן אין משמעות תיאולוגית . השווה הנסיך יב , עמ ' : 60-59 "וכר הורשה שרל מלר צרפת לתפוס את איטליה ... ומי שאמר שהסיבה לכר הייתה חטאינו , אמר אמת ; אבל אלה לא היו כלל החטאים שהוא חשב עליהם , אלא אלו שאני סיפרתי עליהם , ומכיוון שהיו חטאים של נסיכים , גם הם סבלו בגינם עונשים . " . 270 האדונים היו ג'אמפאולו באל...  אל הספר
הוצאת שלם