27 עיר מפולגת יש לאחד; ואין אמת בדעה שעל מנת לשלוט בערים צריך לדאוג שתהיינה מפולגות

באמצעות הדוגמה של הקונסולים הרומיים שהשכינו שלום בין אנשי ארדיאה רואים באיזה אופן יש לשוב ולאחד עיר מפולגת : האופן הזה אינו אלא הריגתם של מנהיגי המהומות , ואין תרופה אחרת . כי מוכרחים לנקוט אחת משלוש הדרכים האלה : להרוג אותם , כמו שעשו הרומאים ; או לסלק אותם מהעיר ; או להביאם לידי כך שישכינו ביניהם שלום ויתחייבו שלא לפגוע זה בזה . משלוש הדרכים האלה , האחרונה היא המזיקה ביותר , הפחות בטוחה והפחות יעילה . כי במקום שבו זרם דם רב ופגיעות אחרות בדומה לאלו , לא ייתכן ששלום שהושכן בכוח יחזיק מעמד כאשר האנשים רואים זה את פניו של זה בכל יום ; וקשה שיתנזרו מפגיעה זה בזה , כי בגלל המפגש היומיומי יכולות לצוץ סיבות חדשות לסכסוכים ביניהם . אי אפשר לתת דוגמה טובה יותר לכך מאשר העיר פיסטויה . עיר זו הייתה לפני חמש עשרה שנים ( והיא עדיין ) מפולגת לפנצ ' אטיקי ולקנצ ' ליירי ; אבל אז היא אחזה בנשק והיום היא הניחה אותו . לאחר מחלוקות רבות ביניהם , הגיעו לשפיכות דמים , להריסת הבתים , לביזה של רכוש ולכל התנהגות עוינת . 256 אריסטו , הפוליטיקה . 257 . 1314 b , 1311 b-1311 a ג . 258 . 6 ראה ב , 25 והערה . 256 ...  אל הספר
הוצאת שלם