26 כיצד נהרסת מדינה בגלל נשים

בעיר ארךיאה קמה מריבה בין האצילים לפשוטי העם בגלל נישואים : כשהיה על אישה עשירה להינשא , ביקשו את ידה גם איש מפשוטי העם וגם אציל . אב לא היה לה , האפוטרופוסים שלה רצו להשיאה לגבר מפשוטי העם , והאם ביקשה להשיאה לאציל . 253 ובגלל דבר זה קמה מהומה כה גדולה עד שבאו לידי שימוש בנשק : כל האצולה אחזה בנשק לטובת האציל , וכל פשוטי העם לטובתו של הפלבאי . וכך היה שאחרי שהובסו יצאו פשוטי העם מארדיאה ושיגרו לוולסקים בקשה לסיוע ; האצילים שיגרו בקשה לרומא . הוולסקים הגיעו ראשונים וחנו סביב ארדיאה . כשהגיעו הרומאים הם לכדו את הוולסקים בין העיר ובין צבאם שלהם ; הוולסקים , מאחר שהרעב ייסר אותם , נאלצו להיכנע ללא תנאים . כשנכנסו הרומאים לאידיאה הם הרגו את כל מנהיגי ההתקוממות והשכינו שלום בענייניה של אותה עיר . ישנם בטקסט הזה כמה וכמה דברים שיש לתת עליהם את הדעת . ראשית , רואים שהנשים היו פעמים רבות סיבה להרס , והסבו נזקים גדולים לאלה שמשלו בערים וגרמו למחלוקות רבות בתוכן . כמו שראינו בהיסטוריה הזאת שלנו , הנבלה שנעשתה ללוקרטיה נטלה את השלטון מהטארקווינים , והנבלה שנעשתה לווירגיניה לקחה מהעשרה את סמכותם ....  אל הספר
הוצאת שלם