25 על עוניו של קינקינאטוס ושל אזרחים רומאים רבים

דנו במקום אחר על כך שהדבר המועיל ביותר שמסדירים באורח חיים חופשי הוא לשמור שהאזרחים יהיו עניים . ואף על פי שלא היה ברור איזה סדר הביא לתוצאה הזאת ברומא , במיוחד משום שהייתה התנגדות גדולה כל כך לחוק האגררי , הניסיון מראה שארבע מאות שנים לאחר ייסודה של רומא היה בה עוני רב מאוד . וגם אי אפשר להאמין שסדר אחר היה מביא לתוצאה הזאת ביעילות רבה יותר מאשר ההקפדה על כך שהעוני לא יחסום בפניך את הדרך לשום דרגה ולשום משרה ציבורית , והחיפוש אחר המידה הטובה בכל מקום שהיא שוכנת בו . אורח חיים זה הביא לכך שהעושר היה פחות נחשק . זאת רואים בבירור , כי כשצרו האייקווים על הקונסול מינוקיוס ועל צבאו , נמלאה רומא פחד שמא יפסיד הצבא הזה , עד כדי כך שנדרשו למינויו של דיקטטור , מוצא אחרון למצבם הקשה . והם מינו את לוקיוס קווינקטיוס קינקינאטוס , שנמצא אז באחוזתו הקטנה , שאת אדמתה עיבד במו ידיו . ועל דבר זה גומר טיטוס ליוויוס את ההלל במילים של זהב , באמרו "זהו דבר שראוי שישמעו אלה שמזלזלים בכל דבר של בני אנוש מלבד העושר , וסבורים שלא יכול להיות כבוד גדול או מידה טובה רבה אלא היכן שעושר גדול מצוי בשפע . " קינקינאטוס...  אל הספר
הוצאת שלם