24 הארכת סמכויות הפיקוד [על הצבאות] הביאה לשעבודה של רומא

אם בוחנים היטב את התנהלותה של הרפובליקה הרומית , נראה שני דברים שהיו סיבה להתפוררותה של הרפובליקה הזאת : סיבה אחת היו המאבקים שהתעוררו בגלל החוק האגררי ; האחרת , הארכת סמכות הפיקוד [ על הצבא ;( דברים אלו , . eius virtutem milites oderant et mirabantur . 234 צוטט בשינויים קלים מליוויוס , מאז ייסוד העיר ה . 235 . 26 שם ה . 23-22 ראה גם א , 29 והערה . 236 . 178 השווה הנסיך יז , עמ ' " : 82 אך בראש ובראשונה עליו להתנזר מרכושם של אחרים , כי בני האדם שוכחים את מות אביהם מהר יותר מאשר את אבדן נכסיהם . 237 . " ראה א . 37 אילו היו ידועים היטב מלכתחילה והיו מכינים להם תרופות הולמות , אפשר שאורח החיים החופשי היה ארוך יותר ורגוע יותר . ואף שבנוגע להארכת הסמכות איננו רואים שאי פעם נולדה ברומא מהומה כלשהי , רואים למעשה כמה הזיקה לעיר הסמכות הזאת שנטלו להם האזרחים באמצעות החלטות אלו . ולו היו שאר האזרחים שמשרתם הוארכה חכמים וטובים כמו לוקיוס קווינקטיוס , לא היו נתקלים בבעיה הזאת . טובו של הלז הוא דוגמה ראויה לציון , כי אחרי שנכרת הסכם בין פשוטי העם ובין הסנאט , ולאחר שפשוטי העם האריכו בשנה את סמכות ה...  אל הספר
הוצאת שלם