22 נוקשותו של מנליוס טורקוואטוס ואנושיותו של ולריוס קורווינוס הקנתה אותה תהילה לכל אחד מהם

ברומא חיו בעת אחת שני מצביאים מצוינים : מנליוס טורקוואטוס וולריוס קורווינוס ; 217 הם היו בעלי מידה טובה שווה , והם זכו למסעי ניצחון ותהילה שווים ; ובמה שנוגע להתנהגותו של כל אחד מהם אל האויב , שניהם זכו בתהילה בזכות מידה טובה שווה ; אבל במה שנוגע לצבאות וליחס אל החיילים , הם . 214 ראה ג . 215 . 20 ראה ליוויוס , מאז ייסוד העיר לט . 51 חניבעל התאבד בבליעת רעל ב 183 לפנה"ס . . 216 השווה הנסיך יז . . 217 על מנליום טורקוואטוס ראה ב ; 16 על ולריוס קורווינוס ראה א . 60 שניהם פעלו במאה הרביעית לפנה '' ס . התנהלו בצורה שונה לחלוטין . כי מנליוס פיקד על חייליו בכל סוג של חומרה , בלי לחסוך מהם עמל או סבל ; ולריוס התייחס אליהם בכל אופן ובכל צורה של אנושיות ובקרבה לבבית מלאה . בשל זאת רואים , שעל מנת שהחיילים יצייתו הרג אחד מהם את בנו , ואילו האחר לא פגע באיש מעולם . אף על פי כן , למרות הבדל גדול כל כך בהתנהלות , הביאו שניהם תועלת זהה נגד האויבים , לטובת הרפובליקה ולטובת עצמם . כי אף לא חייל אחד השתמט אי פעם מלהילחם בקרב או מרד בהם , או התנגד לרצונם באופן כלשהו , גם אם פקודותיו של מנליוס היו מחמירו...  אל הספר
הוצאת שלם